Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach


Tekst ogłoszony: pdf D20070897.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-07-18
Data wydania: 2007-07-05
Data wejścia w życie: 2007-08-02
Data obowiązywania: 2007-08-02
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Odesłania