Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 922

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych


Tekst aktu: pdf D20070922L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070922.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070922Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-07-24
Data wydania: 2007-06-29
Data wejścia w życie: 2007-10-01
Data obowiązywania: 2007-10-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP