Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1218

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20071218L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20071218.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-09-21
Data wydania: 2007-08-24
Data wejścia w życie: 2007-10-21
Data obowiązywania: 2007-10-21
Uwagi: art. 1 pkt 23, 56-67, 68 lit. a i b, 69-73 i 78, art. 8 i 9 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP