Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1538

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej


Tekst ogłoszony: pdf D20071538.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-11-14
Data wydania: 2007-10-31
Data wejścia w życie: 2007-11-29
Data obowiązywania: 2007-11-29
Data uchylenia: 2013-11-12
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP