Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 586

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. zmieniająca ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw


Tekst aktu: pdf D20080586L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20080586.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-05-30
Data wydania: 2008-05-09
Data wejścia w życie: 2008-06-30
Data obowiązywania: 2008-06-30
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP