Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 730

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej


Tekst aktu: pdf D20080730L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20080730.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20080730Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2008-07-02
Data wydania: 2008-05-30
Data wejścia w życie: 2008-07-17
Data obowiązywania: 2008-07-17
Uwagi: Art. 14-16 oraz art. 29-31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP