Dz.U. 2008 nr 143 poz. 896

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych


Tekst ogłoszony: pdf D20080896.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2008-08-06
Data wydania: 2008-07-23
Data wejścia w życie: 2008-08-21
Data obowiązywania: 2008-08-21
Data uchylenia: 2016-01-13
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Uchylenia wynikające z
Dyrektywy europejskie