Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1057

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej


Tekst ogłoszony: pdf D20081057.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20081057Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2008-09-23
Data wydania: 2008-09-04
Data wejścia w życie: 2008-10-08
Data obowiązywania: 2008-10-08
Uwagi: art. 1 pkt 2 w zakresie dodawanych art. 47c i art. 47d wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. art. 1pkt 2 w zakresie dodawanego art. 47e wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. art. 1 pkt 2 w zakresie dodawanych art. 47a, art. 47b, art. 47f-47i, art. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. w objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 z wyj. odnośnika nr 1 oraz art. 3
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP