Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1215

Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.


Tekst aktu: pdf D20081215L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20081215.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-11-03
Data wydania: 2008-10-08
Data wejścia w życie: 2008-11-18
Data obowiązywania: 2008-11-18
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP