Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1346

Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20081346L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20081346.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-03
Data wydania: 2008-10-24
Data wejścia w życie: 2008-12-18
Data obowiązywania: 2008-12-18
Uwagi: Art. 1 pkt 17 lit. e. lit. f w zakresie dotyczącym art. 40 ust. 4c pkt 1 i 4 oraz lit. g w zakresie dotyczącym art. 40 ust. 4d pkt 1 lit. a wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP