Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20081391L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20081391.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-09
Data wydania: 2008-11-07
Data wejścia w życie: 2008-12-24
Data obowiązywania: 2008-12-24
Uwagi: Art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r. Art 3 pkt 1 lit. b wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2009 r. Art. 3 pkt 2-11 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP