Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym


Tekst aktu: pdf D20090011L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090011.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090011Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2009-01-12
Data wydania: 2008-12-06
Data wejścia w życie: 2009-03-01
Data obowiązywania: 2009-03-01
Uwagi: objęte tekstem jednolitym z wyj. przepisów art. 139-153
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP