Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20090097L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090097.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090097Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-04
Data wydania: 2008-12-19
Data wejścia w życie: 2009-03-07
Data obowiązywania: 2009-03-07
Uwagi: art. 1 pkt 2-4, art. 13, 14 i 17, art. 22 pkt 2, art. 24, art. 65-67 oraz art. 69 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 r.; art. 68 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP