Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


Tekst ogłoszony: pdf D20090461.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2009-04-07
Data wydania: 2009-03-12
Data wejścia w życie: 2009-07-08
Data obowiązywania: 2009-07-08
Uwagi: par. 1 pkt 33 wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2009 r. Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjątkiem par. 2 oraz odnośnia nr 2
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Dyrektywy europejskie