Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych


Tekst aktu: pdf D20090504L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090504.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090504Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2009-04-21
Data wydania: 2009-03-20
Data wejścia w życie: 2009-08-01
Data obowiązywania: 2009-08-01
Uwagi: art. 13 ust. 1 w zakresie dotyczącym meczów piłki nożnej organizowanych poza ramami ligi zawodowej wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP