Dz.U. 2009 nr 81 poz. 685

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych


Tekst ogłoszony: pdf D20090685.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-06-02
Data wydania: 2009-05-13
Data wejścia w życie: 2009-06-17
Data obowiązywania: 2009-06-17
Data uchylenia: 2011-12-14
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylające
Dyrektywy europejskie