Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 86 poz. 720

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20090720L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090720.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090720Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-08
Data wydania: 2009-05-22
Data wejścia w życie: 2009-06-08
Data obowiązywania: 2009-06-08
Uwagi: art. 1 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2009 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP