Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 799

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji rolno-spożywczych


Tekst aktu: pdf D20090799L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090799.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090799Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2009-06-23
Data wydania: 2009-05-22
Data wejścia w życie: 2009-07-01
Data obowiązywania: 2009-07-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP