Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 818

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym


Tekst aktu: pdf D20090818L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090818.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-25
Data wydania: 2009-05-07
Data wejścia w życie: 2009-07-10
Data obowiązywania: 2009-07-10
Uwagi: art. 1 pkt 15 i 18 wchodza w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 1 pkt 17 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP