Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 966

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20090966L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090966.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-21
Data wydania: 2009-06-25
Data wejścia w życie: 2009-08-05
Data obowiązywania: 2009-08-05
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Orzeczenie TK Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP