Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 118 poz. 989

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach


Tekst ogłoszony: pdf D20090989.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-28
Data wydania: 2009-06-25
Data wejścia w życie: 2009-08-12
Data obowiązywania: 2009-08-12
Uwagi: art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 5-8, pkt 9 w zakresie dotyczacym art. 31d-31l ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pkt 11-16, pkt 19-24, art. 12 wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.; art. 10 wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP