Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych


Tekst ogłoszony: pdf D20091030.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-06
Data wydania: 2009-07-24
Data wejścia w życie: 2009-08-21
Data obowiązywania: 2009-08-21
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Odesłania