Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1526

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzony w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.


Tekst ogłoszony: pdf D20091526.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-26
Data wydania: 2008-12-15
Data wejścia w życie: 2009-03-27
Data obowiązywania: 2009-03-27
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP