Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20091664L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091664.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-18
Data wydania: 2009-11-20
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Uwagi: art. 1 pkt 7 w zakresie art. 400f ust. 10 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r., art. 1 pkt 12 lit. e, pkt 14, pkt 18 i pkt 20 lit. c wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. art. 402 ust. 1b i 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawa tracą moc z dniem 1stycznia 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP