Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Tekst aktu: pdf D20091776L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091776.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-29
Data wydania: 2009-11-20
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP