Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 21 poz. 105

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20100105L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100105.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-02-08
Data wydania: 2010-01-08
Data wejścia w życie: 2010-03-11
Data obowiązywania: 2010-03-11
Uwagi: Przepis art. 103 ust. 1 pkt 1a ustawy, o której mowa w art. 1, dodany niniejszą ustawą, utracił moc z dniem 20 stycznia 2011 r. Art. 1 pkt 3 lit. s oraz pkt 9, 10 i pkt 53 lit. a tiret drugie w zakresie dotyczącym art. 103 ust. 1 pkt 1b lit. a wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2010 r. art. 1 pkt 3 lit. a, b, l, p, r oraz pkt 13 i pkt 53 lit. a tiret drugie w zakresie dotyczącym art. 103 ust. pkt 1b lit. b, które wchodzą w życie z dniem 20 stycznia 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP