Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 43 poz. 246

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20100246L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100246.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-03-19
Data wydania: 2010-02-12
Data wejścia w życie: 2010-04-03
Data obowiązywania: 2010-04-03
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP