Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 44 poz. 253

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne


Tekst aktu: pdf D20100253L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100253.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2010-03-22
Data wydania: 2010-03-04
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-10
Uwagi: art. 1 pkt 3 w zakresie dot. art. 34a wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r., art. 1 pkt 13 w zakresie dot. art. 163c ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2012 r. poz.145 z wyj. art. 8-24
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP