Dz.U. 2010 nr 56 poz. 344

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej


Tekst ogłoszony: pdf D20100344.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-04-08
Data wydania: 2010-02-15
Data wejścia w życie: 2010-06-30
Data obowiązywania: 2010-06-30
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie