Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Tekst aktu: pdf D20100529L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100529.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-05-14
Data wydania: 2010-04-08
Data wejścia w życie: 2010-11-15
Data obowiązywania: 2010-11-15
Uwagi: art. 1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 15 maja 2012 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP