Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych


Tekst aktu: pdf D20101131L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20101131.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20101131Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-09-10
Data wydania: 2010-08-06
Data wejścia w życie: 2015-03-01
Data obowiązywania: 2015-03-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP