Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych


Tekst aktu: pdf D20101228L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20101228.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20101228Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-10-01
Data wydania: 2010-08-05
Data wejścia w życie: 2011-01-02
Data obowiązywania: 2011-01-02
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP