Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1396

Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Tekst aktu: pdf D20101396L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20101396.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-11-12
Data wydania: 2010-10-08
Data wejścia w życie: 2010-11-27
Data obowiązywania: 2010-11-27
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP