Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1578

Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej


Tekst ogłoszony: pdf D20101578.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20101578Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-17
Data wydania: 2010-11-26
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-01
Uwagi: art. 41, 42 wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2010 r., art. 46 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r., art. 36, art. 37 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2011 r., art. 5 pkt 1 lit. b.; art. 23 wprowadzający zmianę do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468) został skreślony w art. 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1726)
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP