Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 32 poz. 159

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20110159L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110159.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110159Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-02-15
Data wydania: 2011-01-05
Data wejścia w życie: 2011-03-18
Data obowiązywania: 2011-03-18
Uwagi: art. 1 pkt 21 lit. b wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP