Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach


Tekst aktu: pdf D20110322L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110322.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110322Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2011-03-24
Data wydania: 2011-02-25
Data wejścia w życie: 2011-04-08
Data obowiązywania: 2011-04-08
Uwagi: art. 20 ust. 3 i ust. 11 pkt 4 tracą moc z dniem 1 czerwca 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP