Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 593

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Tekst ogłoszony: pdf D20110593.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2011-05-20
Data wydania: 2011-05-11
Data wejścia w życie: 2011-06-04
Data obowiązywania: 2011-06-04
Data uchylenia: 2016-12-03
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 962
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP