Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców


Tekst ogłoszony: pdf D20110622.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110622Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-25
Data wydania: 2011-03-25
Data wejścia w życie: 2011-07-01
Data obowiązywania: 2011-07-01
Uwagi: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.; art. 103 wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.; art. 20 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. - (nieaktualne od dnia 9 października 2011 r. zmiana Dz. U. 2011 nr 187, poz. 1110 - dotyczy art. 20 pkt 1).
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP