Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1003

Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej


Tekst aktu: pdf D20111003L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111003.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-16
Data wydania: 2011-06-10
Data wejścia w życie: 2011-09-16
Data obowiązywania: 2011-09-16
Uwagi: art. 1 pkt 3, pkt 4 w zakresie dodawanego w art. 70 w ust. 1 pkt 3, pkt 5, art. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP