Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016

Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20111016L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111016.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-18
Data wydania: 2011-07-29
Data wejścia w życie: 2011-09-01
Data obowiązywania: 2011-09-01
Uwagi: art. 71 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2011 r, art. 1 pkt 4 lit. a, b i e w zakresie ust. 6, pkt 5 - 7, pkt 9 lit. a - d, pkt 10, pkt 13 lit. b, pkt 15 w zakresie art. 14 ust. 4 - 7 i pkt 16 w zakresie art. 14b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP