Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1321

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20111321L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111321.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-18
Data wydania: 2011-08-18
Data wejścia w życie: 2012-10-19
Data obowiązywania: 2012-10-19
Uwagi: art. 1 pkt 9 w zakresie art. 64h oraz art. 5 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 18 października 2011 r.; art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 61 ust. 15 i 16 wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP