Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw


Tekst ogłoszony: pdf D20111454.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-15
Data wydania: 2011-09-16
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Orzeczenie TK Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP