Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 36

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii


Tekst ogłoszony: pdf D20120036.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-01-12
Data wydania: 2011-12-22
Data wejścia w życie: 2012-01-27
Data obowiązywania: 2012-01-27
Uwagi: par. 1 pkt 1 lit. b, pkt 4 lit. b oraz f wchodzą w życie z dniem 12 marca 2012 r. objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2012 r. poz. 1367
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP