Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 459

Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa


Tekst aktu: pdf D20120459L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120459.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-04-27
Data wydania: 2012-03-16
Data wejścia w życie: 2012-04-30
Data obowiązywania: 2012-04-30
Uwagi: art. 7 wchodzi w życie z dniem 12 maja 2012 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP