Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 482

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania


Tekst ogłoszony: pdf D20120482.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-05-07
Data wydania: 2012-04-27
Data wejścia w życie: 2012-05-07
Data obowiązywania: 2012-05-07
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym z dniem 13 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz. 924)
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP