Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 760

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt K 9/10


Tekst aktu: pdf D20120760TK.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120760.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-07-04
Data wydania: 2012-06-25
Data wejścia w życie: 2012-07-04
Data obowiązywania: 2012-07-04
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP