Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 787

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne


Tekst ogłoszony: pdf D20120787.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-07-11
Data wydania: 2012-06-25
Data wejścia w życie: 2012-07-26
Data obowiązywania: 2012-07-26
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym z dniem 20 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1619)
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP