Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 892

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Tekst aktu: pdf D20120892L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120892.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-08-03
Data wydania: 2012-07-13
Data wejścia w życie: 2012-09-03
Data obowiązywania: 2012-09-03
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP