Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 909

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia


Tekst ogłoszony: pdf D20120909.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-08-09
Data wydania: 2012-08-01
Data wejścia w życie: 2012-08-24
Data obowiązywania: 2012-08-24
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym z dniem 20 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1618)
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP