Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 997

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia


Tekst ogłoszony: pdf D20120997.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-09-07
Data wydania: 2012-08-03
Data wejścia w życie: 2012-10-08
Data obowiązywania: 2012-10-08
Uwagi: wyjątki od daty wejścia w życie patrz par. 3 Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 951
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP